แสดงรหัสผ่าน
joker
joker
joker

portfolio


248 views

portfolio

portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงาน คือ เอกสารหลักฐานที่ทำให้แสดงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของผลงานรวมถึงเป็นการสะท้อนให้เห็น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เราสมัคร

portfolio

การนำไปใช้ในระบบ TCAS

ใช้เป็นเครื่องมือแข่งขันหลักในรอบที่ 1 และอาจมีใช้ประกอบบ้างในรอบที่ 2 โดยทางมหาวิทยาลัยอาจจะขอใช้พอร์ตโฟลิโอ เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

ประเภทของ Portfolio

 1. ผลงานที่สะสมมาในอดีตย้อนหลัง 3 – 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
 2. ผลงานที่สร้างตามโจทย์ที่สาขากำหนด (โจทย์เปลี่ยนทุกปี ไม่ต้องลอกกัน ให้ติดตามจากประกาศของแต่ละสาขา

หัวใจของ Portfolio ที่กรรมการมองหา

 1. ทำตามคำสั่งที่แต่ละสถาบันกำหนดถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
 2. มีความสร้างสรรค์ภายใต้กติกาอย่างไร
 3. เลือกผลงานที่จะนำเสนอให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสาขาหรือไม่ โดยน้อง ๆ ต้องคำนึงถึงการสื่อสารให้ชัดเจนว่า เราได้อะไรจากกิจกรรม และสิ่งที่ได้นั้นทำให้เรามองเห็นถึงความเหมาะสมในการเลือกเรียนสาขาวิชานั้น ๆ อย่างไร ไม่ใช่แค่โชว์ว่าไปชนะอะไรมา แต่ต้องสื่อสารได้ว่าชนะแล้วไง เกิดอะไรกับชีวิต เป็นประโยชน์อะไรต่อการศึกษาและอนาคตตน
 4. แสดงเป้าหมายของการเรียน การทำงาน และเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนแค่ไหน น้อง ๆ ต้องแสดงให้กรรมการเห็นอย่างชัดเจนว่า เราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้จากการเรียนในสาขาวิชาที่สมัครอย่างไร
 5. ไม่เน้นความสวยงาม มากไปกว่าผลงานที่นำเสนอแน่นอนJokergame

รูปแบบ พอร์ตโฟลิโอ และเกณฑ์การคัดเลือก

 • แข่งขันโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
 • เอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
 • ไม่สอบข้อเขียน (ข้อสอบกลาง) แต่สามารถคัดเลือกผ่านการ Audition ได้
 • ถ้าจะใช้คะแนน GPAX จะเป็นคะแนน 4 หรือ 5 ภาคเรียน
 • รายละเอียดอื่น ๆ นำมาเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์ได้

คำเตือนการยื่นพอร์ต

การยื่น พอร์ตโฟลิโอเพื่อไปสมัครในหลายหลักสูตร ซึ่งผู้ที่จะไปสมัครงานต้องคำนึงถึงด้วยโดยไม่ดูความสอดคล้องของตัวตนกับคุณสมบัติที่สาขาวิชาต้องการ เป็นสิ่งที่ทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ และไม่มีพอร์ตโฟลิโอ ใด เพียง 1 เล่ม ที่เหมาะสมกับการเป็นเครื่องมือนำไปใช้แข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคณะ อยากเข้าคณะใด ควรจัดทำ พอร์ตโฟลิโอ เพื่อคณะนั้น

การจะพอร์ตโฟลิโอจะต้องหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความพร้อมใช้งาน เพราะเราคงไม่สามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการสร้างได้ทัน หากเราไม่ได้วางแผนไว้ก่อน เช่นเดียวกับการเลือกคณะ การที่น้อง ๆ จะหาคณะในฝันได้นั้น น้องต้องหาความฝันตนเองให้เจอก่อน อยากเป็น อยากอยู่ อยากทำ อยากใช้ชีวิตกับอะไร แล้วค่อย ๆ ออกแบบต่อไปว่า การจะมีชีวิตแบบนั้นได้ เราต้องเตรียมตัวอย่างไร นั่นล่ะ คือการปั้นฝันJoker Gamimg จากนั้นก็ลงมือ…ปั่นพอร์ต

portfolio

แนะนำ 5 ส่วนสำคัญในการทำ พอร์ตโฟลิโอ

มาเริ่มกันที่ หน้าปก

สำหรับ หน้าปกถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญเพราะเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้ผู้ที่จะสัมภาพมีความสนใจในการอยากจะเปิดดู ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกนับให้อยู่ใน 10 หน้าของ Portfolio แต่ก็มีสำคัญไม่น้อยกว่าส่วนอื่น ๆ เลย เพราะน้อง ๆ จะต้องคิดว่าทำอย่างไรให้กรรมการเห็นหน้าปกแล้ว รู้สึกชอบ สนใจที่จะเปิดอ่านหน้าต่อไปมากที่สุด ดังนั้นน้อง ๆ ควรออกแบบหน้าปกให้มีความสะดุดตามากที่สุด อาจจะใส่เป็นรูปของตนเองลงไปด้วย นำเสนอความเป็นตัวเองออกมาให้เต็มที่ มีรายละเอียดสั้น ๆ เกี่ยวกับ Portfolio ใส่ลงไปด้วย เช่น บอกว่าตนเองชื่ออะไร เป็นใคร เรียนอยู่ชั้นอะไร เรียนที่ไหน เป็นต้น

 • เทคนิคการทำ แฟ้มสะสมผลงานพอร์ตโฟลิโอ ในการสมัครเรียนและทำงาน
 • กำหนดการ TCAS63 ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ – เริ่มเปิดรับรอบแรก pg slot

หน้าที่ 1 ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว หรือ Resume เป็นส่วนที่น้อง ๆ จะต้องเขียนข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับตัวเองให้ครบถ้วน โดยเน้นไปที่ทักษะความพิเศษที่น้อง ๆ มี บอกความเป็นตัวเองว่าทำไมถึงอยากที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะนี้ รวมถึงงานอดิเรกที่น้อง ๆ ชอบทำด้วยก็เขียนลงไปให้ครบนะจ๊ะ หน้าที่ 1 อย่าลืมใส่รูปตัวเองลงไปด้วยpg slot

หน้าที่ 2 ประวัติการศึกษา

มาถึงหน้าที่ 2 ประวัติการศึกษา ในหน้านี้ให้น้อง ๆ ใส่ชื่อโรงเรียนที่จบมาในแต่ละดับชั้นการศึกษา ซึ่งน้อง ๆ อาจจะแยกออกเป็น ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯลฯ พร้อมทั้งใส่ผลการเรียนลงไปด้วย ใส่เป็นเกรดเฉลี่ย (GPAX) ว่าในแต่ละปีการศึกษาน้อง ๆ ได้เท่าไหร่บ้าง โดยในส่วนนี้ให้น้อง ๆ ทำเป็นตารางเพราะจะช่วยทำให้กรรมการอ่านเข้าใจได้ง่ายกว่าการเขียนออกเป็นข้อ ๆสล็อต

หน้าที่ 3 เหตุผลที่เลือกเรียนต่อที่นี่

สำหรับ หน้าที่ 3 จะเป็นการดป็นการกล่าวถึงว่าทำไมถึงอยากจะเลือกเรียนที่นี่ ที่น้อง ๆ เลือกเรียนต่อในคณะ/สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในส่วนของหน้านี้ให้น้อง ๆ เขียนออกมาเป็นเรียงความที่มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 โดยให้เน้นถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น และทัศนคติที่มีต่อคณะ/สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่าน้อง ๆ มีความรู้สึกอย่างไรslot

ปิดท้ายด้วย หน้าของผลงาน และกิจกรรม
ในส่วนสุดท้ายของเล่ม Portfolio จะเป็นส่วนของผลงาน รางวัล เกียรติบัตรที่เคยได้รับ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่น้องเคยเข้าร่วม ซึ่งจะอยู่ตั้งแต่หน้าที่ 4 เป็นต้นไป ให้น้อง ๆ ดึงเอาผลงานเด่น ๆ ของตัวเองมาใส่ลงไป ทั้งนี้น้อง ๆ อาจจะคัดเอาเฉพาะรางวัล ผลงาน ฯลฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษามา แทนที่จะเอารวม ๆ ทั้งหมด

เพราะส่วนนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการทำ Portfolio เลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นส่วนที่เราจะต้องเสนอให้กรรมการเห็นว่าเรามีความสามารถด้านไหนบ้าง มีความเก่งมากขนาดไหน ดังนั้นตอนที่น้อง ๆ ทำในส่วนนี้ควรแยกออกเป็นหมวดหมู่ ใส่ภาพของรางวัล กิจกรรม ผลงาน และเกียรติบัตรที่เคยได้รับให้ชัดเจน พร้อมทั้งอธิบายใต้ภาพด้วยว่าภาพดังกล่าวคืออะไรSlotxo

ข้อควรรู้ส่งท้าย ก่อนลงมือทำจริง

portfolio
Back to school concept
 1. ถูกต้องตามที่ ทปอ. กำหนด
  แน่นอนว่าก่อนที่น้อง ๆ จะลงมือทำ พอร์ตโฟลิโอ นั้น น้อง ๆ จะต้องเข้าไปดูรายละเอียดระเบียบการและข้อกำหนดในการทำเสียก่อน ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์/เฟซบุ๊กของ ทปอ. และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตามคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ ก็ได้มีการกำหนดจำนวนหน้าของ พอร์ตโฟลิโอ ออกมาอย่างชัดเจนว่าห้ามเกิน 10 หน้า!
 2. มีรายละเอียเกี่ยวกับตนเองครบถ้วน
  น้อง ๆ จะต้องใส่ข้อมูล ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา รางวัล ผลงาน เกียรติบัตร และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และอธิบายให้ชัดเจนว่าแต่ละอันคืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน และเกิดขึ้นเมื่อตอนไหน แทงบอลออนไลน์ ที่นี่ UFA6666
 3. มีความสร้างสรรค์ น่าสนใจ
  สำหรับเนื้อหาภายใน พอร์ตโฟลิโอ น้อง ๆ จะต้องทำให้มีความกระชับ น่าสนใจ เข้าใจง่าย มีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน พร้อมทั้งยังจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงความเป็นตัวตนออกมาให้กรรมการได้เห็น อีกด้วย

อ่านเรื่องอื่นต่อไป : ทางเข้าคาสิโน

อัพเดทล่าสุด : 28 มิถุนายน 2021

joker joker joker

ABOUT JOKER GAMING

JOKER GAMING คุณจะมีเวลาในชีวิตของคุณเพลิดเพลินกับเกมสล็อตออนไลน์ที่เข้มข้นและน่าตื่นเต้นของพวกเรา JOKER GAMING ได้คัดสรรเฉพาะเนื้อหาสล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุดอย่างเชี่ยวชาญและมีความรักโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการเล่นเกมของคุณ เราไม่ใช้ทางลัดและแน่นอนที่สุดเราจะไม่อ่านคุณภาพเพราะเราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเช่นเดียวกับที่คุณทำ. การเล่นเกมกับ JOKER GAMING นั้นเป็นเรื่องที่น่าพอใจและมีความปลอดภัย เล่นเกมและเสี่ยงโชคไปอย่างไร้กังวลด้วยเกมสล็อตสุดฮิตมากกว่า 50 เกมของ JOKER GAMING การเดิมพันกับ JOKER GAMING กำลังจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเกมของคุณ! จ่ายสูงสุดต่อบิล 500,000 บาท

เกมสล็อตออนไลน์

Copyright © 2020 | JOKER.GAME | All Rights Reserved.